Ubezpiecz Online BLOG
   

BLOG - ubezpieczenia

Sprowadzamy samochód z zagranicy

W naszym kraju bardzo często korzystamy z możliwości sprowadzania używanych pojazdów od zagranicznych partnerów. To zjawisko powszechne na tyle, że warto zwrócić uwagę na obowiązujące procedury rejestracyjne.

zobacz


AUTO CASCO

Korzystając z rad kilku moich znajomych, którzy sugerowali, że moje artykuły powinny być krótsze, aby ktokolwiek chciał je przeczytać, informuję, że dziś będzie – krótko i na temat.

zobacz


Ubezpieczenie na życie

Śmiało można powiedzieć, że wspólnym mianownikiem prezentowanych za pośrednictwem naszego portalu artykułów, jest próba uświadomienia czytelnikowi, korzyści płynących z zawarcia konkretnych polis. Nie można jednak popadać w pewną skrajność i sztuczność...

zobacz


Ubezpieczenie podróży

Świat, w którym żyjemy daje nam ogromne możliwości rozwoju, poszerzania horyzontów, miedzynarodowych znajomości i kontaktów oraz wiele innych aktywności, których nie sposób wymienić bez sporządzenia obfitej listy. Na jednym z największych lotnisk świata w Dubaju, tylko jednego dnia obsługiwanych jest 180 000 posażerów, a mur chiński rocznie odwiedza blisko 9 mln turystów.

zobacz


Ubezpieczenie domu i mieszkania

W naszym kraju, podobnie jak w innych zakądkach świata dochodzi co roku do różnego typu szkód o charakterze masowym, które nie rzadko mają swój początek w działaniu sił natury. Mam tutaj na myśli szczególnie zjawiska powodzi, silnego wiatru oraz wyładowań atmosferycznych. Niewątpliwie możemy powiedzieć, że w konfrontacji z naturą, człowiek stoi na przegranej pozycji.

zobacz


Ubezpieczenie OC pojazdu

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest niewątpliwie najbardziej powszechnym i kajarzonym przez kierowców produktem Towarzystw Ubezpieczeniowych. Jakie są jednak jego parametry ? Od czego nas chroni ? i dlaczego, chodź reguluje je ustawa, ceny nie są takie same we wszystkich Towarzystwach ?

zobacz


PZU ERGO HESTIA UNIQA WARTA GENERALI GOTHAER HDI AVIVA PROAMA LIBERTY UBEZPIECZENIA POLISA ŻYCIE COMPENSA TU S.A. PZU ERGO HESTIA UNIQA WARTA GENERALI GOTHAER HDI AVIVA PROAMA LIBERTY UBEZPIECZENIA POLISA ŻYCIE COMPENSA TU S.A. PZU ERGO HESTIA UNIQA WARTA GENERALI GOTHAER HDI AVIVA PROAMA LIBERTY UBEZPIECZENIA POLISA ŻYCIE COMPENSA TU S.A. PZU ERGO HESTIA UNIQA WARTA GENERALI GOTHAER HDI AVIVA PROAMA LIBERTY UBEZPIECZENIA POLISA ŻYCIE COMPENSA TU S.A.